R + D + I

  • Desenvolupament, implementació i seguiment de plans estratègics de R+D+I.
  • Disseny de proves experimentals i de camp.
  • Coordinació i supervisió del desenvolupament de proves en instituts de recerca o en granges comercials.
  • Avaluació i discussió dels resultats experimentals, incloent valoració de la transcendència a nivell d’utilització comercial.
  • Conclusions pràctiques de les proves experimentals.
  • Elaboració informe final de les proves des del punt de vista d’aplicació dels resultats.

[enrere]