DIVULGACIÓ

  • Traducció de resultats científics i tècnics a un llenguatge divulgatiu / comercial.
  • Escriptura d’articles científics i divulgatius.
  • Elaboració de continguts tècnics per a material promocional.
  • Realització de revisions bibliogràfiques.
  • Elaboració de presentacions tècniques per a equips de vendes.
  • Visites de suport tècnic a clients.
  • Formació tècnica “in-house” per equips de vendes.
  • Xerrades i seminaris per a clients.
  • “Hot line” per a resolució de qüestions diverses.

[enrere]